Since marrying age na tayong lahat, kailangan na natin mag-ipon ng ideas. Here’s one:

Advertisements