1: Tama, may kabuluhan ang lahat ng ito.
2: Tama. Kayo yung escalator. Kami yung stairs (na fun).

Advertisements